Zajímavé druhy

Představujeme Vám některé zajímavé druhy rostlin, které rostou na území okresu Vsetín.

Melampyrum arvense Melampyrum arvenseČernýš rolní (Melampyrum arvense) je jednoletá poloparazitická bylina rostoucí roztroušeně až hojně hlavně v teplejších oblastech. Ve středních polohách včetně okresu Vsetín je vzácný a vázaný na výslunné suché louky s vegetací širokolistých suchých trávníků.

Veratrum album subsp. lobelianum Veratrum album subsp. lobelianumKýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) je do nižších nadmořských výšek splavována z horských poloh Javorníků a Moravskoslezských Beskyd. Rostlina je prudce jedovatá.

Muscari comosum Muscari comosumModřenec chocholatý (Muscari comosum) je teplomilná rostlina rostoucí v okrese Vsetín na suchých a výslunných místech jako jsou např. suché kosené louky a výslunné křovinaté stráně. Výskyt je soustředěn do dvou oblastí. V jižní části okresu roste v okolí obcí Leskovec, Lužná, Lidečko, Prlov, Pozděchov a Střelná, kde navazuje na hojnější výskyt v severní části Bílých Karpat. Druhá oblast s větším počtem lokalit je v sz. části okresu – Choryně, Jasenice u Valašského Meziříčí a Perná.

Erechtites hieraciifolius Erechtites hieraciifoliusStarčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius) je v ČR nepůvodním druhem, pochází ze Severní Ameriky. V okrese Vsetín je v posledních letech stále častěji zaznamenáván ve smrkových monokulturách nejčastěji na mýtinách a průklestech po těžbě dřeva.

Kickxia spuria Kickxia spuriaÚporek pochybný (Kickxia spuria) je polní plevel, kterému značně uškodilo zavedení nového způsobu obhospodařování a postupně mizí z naší krajiny. V území je vzácný a je vázaný na vápnité půdy. Patří mezi silně ohrožené druhy.

Puccinellia distans
Zblochanec oddálený (Puccinellia distans) je nenápadná tráva, která přirozeně roste jak na vnitrozemských slaniskách, tak i na slaniscích v blízkosti mořského pobřeží. Vyžaduje vlhčí slané půdy, ale dokáže přežít i na suchém stanovišti a zřejmě i díky této schopnosti se mu tak dobře daří podél solených silnic. V současnosti roste běžně na Vsetínsku podél každé každoročně solené komunikace.