Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2017 byly připraveny k publikaci

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2017 byly připraveny k publikaci v Příloze č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z. s.