V roce 2014 mapujeme flóru v 10 čtvercích

Mapování navazuje na pilotní část, která proběhla v roce 2013, kdy bylo vymapováno prvních 10 čtverců. Využívá se metodika použitá během síťového mapování cévnatých rostlin na území CHKO Beskydy.

Mapování 2014