Území

Území okresu Vsetín je rozděleno podle středoevropské sítě do polí velkých 6′ zeměpisné šířky x 10′ zeměpisné délky, která jsou v rámci území dále rozdělena na 4 x 4 stejně velká (zhruba 2,8 x 3,0 km) políčka (čtverce, kvadráty). Zájemce o mapování dostane mailem nebo poštou mapu s vyznačenými hranicemi jednoho čtverce, zkoumá tedy území o rozloze zhruba 8,4 km2.

mapa-vs-celek_m

roce 2013 probíhá vytvoření checklistu flóry okresu Vsetín, upravení metodiky evidence dat, pilotní vymapování 10 polí (= mapovacích čtverců) napříč územím a ověření, zda metodika a checklist jsou funkční.

mapa-vs_m

Území okresu Vsetín asi z poloviny pokrývá CHKO Beskydy, zbývající část je rozdělena na 45 celých mapovacích čtverců a 42 částečných čtverců. Dobrým důvodem pro mapování je také to, že v CHKO, EVL a územích se statusem ochrany probíhá botanický průzkum, ale území bez takovéto ochrany je opomíjeno. Z mapování budou vynechány plochy MZCHÚ, protože zde probíhají botanické inventarizační průzkumy a údaje o flóře jsou dostupné.