Pro mapovatele

Chcete-li se zapojit do Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy“ a stát se mapovatelem, kontaktujte nás.

Kontakt: RNDr. Jana Tkáčiková – janatkacikova@seznam.cz