Orchideje jsou v plném květu

V okrese Vsetín na zachovalých biotopech je možné najít řadu zástupců vstavačovitých.

V roce 2014 byly potvrzeny druhy:

okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (D. majalis), kruštík polabský (Epipactis albensis), kruštík podhorský (E. leutei), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač bledý (O. pallens) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Orchideje

Autor: Jana Tkáčiková