Nalezen nový druh pro okres Vsetín

Kniphofia ×praecox

Tato rostlina je pěstovaná v zahradách a parcích již od počátku 19. století (Ramdhani 2006). Její obliba od té doby vzrostla natolik, že je nyní nabízena v zahradnických centrech podstatě v celé Evropě. Jedná se o rostlinu s větvenými oddenky, růžici listů a až 2 m vysokými lodyhami s hroznovitými květenstvími, nejčastěji červeno-žluté barvy. Náleží do determinačně problematické skupiny mnohokvětu hroznatého a může být tedy snadno zaměňována s ostatními podobnými druhy (cf. Codd 2005, Ramdhani 2006), v České republice především s rovněž pěstovanou K. uvaria.

Dosti snadno regeneruje (v zahradách k propagaci dochází nejčastěji dělením trsů), což bezesporu zapříčinilo její zplanění. Nález učiněný v rámci síťového mapování je v Česku prvním případem výskytu této rostliny mimo kulturu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Daniel Szokala

Použitá literatura

Ramdhani S. (2006): Evolutionary and biogeographic studies in the genus Kniphofia Moench (Aspohodelaceae) [online]. – Rhodes University, KwaZulu-Natal, Westville. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/145040449.pdf (navštíveno: 10.02.2021)

Codd L. E. W. (2005): Flora of Southern Africa [Flowering plants volumes], which deals with the territories of the Republic of South Africa, Lesotho, Swaziland, Namibia and Botswana, Volume 5, Part 1: Asphodelaceae, Kniphofia. – Department of Agricultural Technical Services, Republic of South Africa.