Archiv pro měsíc: Červenec 2016

Nový druh pro okres Vsetín – velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii)

velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii)

Nepůvodní druh květeny České republiky, který se od 80. let 20. století trvaleji vyskytuje v prostoru pískovny u Bzence na jihový­chodní Moravě. Je nalézán v blízkém či vzdálenějším okolí bzenecké pískovny především v intravilánech obcí, kam je zavlékán se stavebním pískem či nákladní dopravou. Na území severovýchodní Moravy byl velbloudník tenkokřídlý zaznamenán teprve nedávno v areálech prodejen sypkých stavebních hmot na deponiích písku dopravovaném z pískovny Bzenec. Rostliny rostou na částech navážek, kde většinou nedochází k manipulaci s pískem. V roce 2013 byl sbírán také ve Valašském Meziříčí v areálu prodejny uhelných skladů, na navážce písku z bzenecké pískovny.

Autor: Petr Kocián