Archiv pro měsíc: Duben 2016

Nové nálezy vstavače bledého

V rámci síťového mapování byly ověřeny známé lokality a nalezeny nové mikrolokality silně ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens) v katastru Leskovce, Lužné, Liptálu a Prlova. V povodí Senice (a na katastru zmíněných obcí) je výskyt tohoto vstavače známý, počet kvetoucích rostlin na jednotlivých lokalitách v průběhu let kolísá. Tato časně kvetoucí orchidej roste nejčastěji ve světlých lesích, v křovinách na okraji lesa, popř. i na okrajích luk navazujících na listnaté remízky.

V letošním roce vzhledem k pozdním mrazům měla většina rostlin mrazem poškozené květenství (viz foto).

o-palens-2

o-palens-3

Přesto, že je tento vstavač zařazen do kategorie silně ohrožený druh (C2b) a ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§2), je stále ohrožen především přeměnou listnatých remízků na smrkové monokultury (viz foto s výsadbou smrku na okraji lesa).

o-palens-1

Podrobné informace o rozšíření na severovýchodní Moravě je možné čerpat např. v práci Sedláčková M. (1996): Orchis pallens v lesích severovýchodní Moravy. – Čas. Slez. Muz., Opava, ser. A, 45: 279-283.

Autor: Jana Tkáčiková
Foto: Jana Tkáčiková, J. Machala

Výzva – Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín! Zapojte se i v roce 2016!

Od roku 2013 běží projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně se snažíme prozkoumat území na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Rádi uvítáme nové zájemce o mapování.

Pokud máte o mapování zájem, vyberte si z přiložené mapky čtverec a napište jeho číslo na mail janatkacikova@seznam.cz. Zeleně a žlutě vybarvené čtverce nevybírejte, byly již vymapovány v letech 2013 ža 2015!

V roce 2016 se bude mapovat dalších 10 čtverců.

Zájemci o mapování dostanou vytištěnou ortofotomapu a základní mapu s vyznačenými hranicemi čtverce, škrtací formulář a metodiku.

Finance jsou zatím nejisté, ale věříme, že jako každý rok budou uhrazeny alespoň náklady na cestovné (asi 2.000,- Kč za čtverec).

Pro zájemce ze vzdálenějších končin je k dispozici zdarma nocleh v Jarcové, č.p. 102.

 

sitove-mapovani-2015-map