Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely

Síťové mapování aktuální květeny v okrese Vsetín probíhá souběžně s kompletací historických údajů. Jedním z nejstarších ucelených pramenů o květeně Valašska jsou rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely, které nebyly nikdy vydány tiskem: „Rostlinstvo květeny Vsetínské“ z roku 1879 a nedatovaný nedokončený rukopis „Rostliny na Valašsku rostoucí“. Rukopisy jsou součástí dosud nezpracované pozůstalosti Jana Bubely uložené v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

Rukopisy Jana Bubely dlouho dobu ležely v depozitáři muzea a jen zřídka byly kvůli obtížné dostupnosti využívány při studiu regionální květeny. Právě časté dotazy na tento zdroj nás přivedly k myšlence rukopisy zpřístupnit všem zájemcům o regionální květenu. O vydání publikace Vás budeme informovat.

rukopis-bubela-1

rukopis-2-1

rukopis-2-2

Jan (Johann) Bubela se narodil 22. ledna 1855 ve Vsetíně do zámožné a vážené rodiny Bubelů. Shromáždil poznatky o více než 850 druzích cévnatých rostlin rostoucích na Vsetínsku a objevil zde několik nových druhů pro květenu Moravy. Ve Sborníku Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí z roku 1884 uveřejnil článek „O rostlinách na Valašsku zavlečených a zdomácnělých“. Značnou část svých poznatků buď sám publikoval, nebo byly publikovány, v některé z květen Moravy. Zpracoval také dodatky a opravy k Obornyho flóře Moravské „Flora von Mähren und österr. Schlesien“ (v své době jediné souhrnné květeně Moravy a Slezska), jež byly následně zahrnuty do souborného díla Eduarda Formánka „Květena Moravy a rakouského Slezska“.

Autor: Jana Tkáčiková