Archiv pro měsíc: Červen 2015

Nová lokalita vstavače vojenského pro okres Vsetín

vstavač vojenský (Orchis militaris) (C2b)

Tento statný vstavač roste na teplých a slunných loukách nebo stráních a ve světlých křovinách a lesních lemech v nejteplejších částech ČR. Upřednostňuje vápnité půdy. V ČR se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě.

Na Vsetínsku je vstavač vojenský velmi vzácný, recentně roste pouze v Přírodní památce Ježůvka u Vsetína. Nově byla nalezena 1 rostlina v mapovacím čtverci 6573ab Choryňská stráž.

vstavač vojenský (Orchis militaris)

Autor: Jana Tkáčiková

Právě kvete kriticky ohrožená záraza vyšší

záraza vyšší (Orobanche elatior) (C1t)

Záraza vyšší je vzácný druh v Čechách i na Moravě, vázaný na výslunné travnaté svahy mírně teplých i relativně chladnějších oblastí ve výškách 250–750 m n. m. Xerotermním, skalním a stepním, přesychajícím stanovištím v termofytiku se vyhýbá (ZÁZVORKA 2010). Hostitelem je Centaurea scabiosa. V okrese Vsetín roste velmi vzácně pouze v katastru obcí Choryně a Jasenice u Lešné. V PP Choryňská stráž roste ve vegetaci širokolistých suchých trávníků sv. Bromion v jihovýchodní části památky. Odtud byla také opakovaně udávána pod jménem Orobanche alsatica (záraza alsaská).

Podrobnější informace k problematice záraz lze načerpat v článku Jiřího Zázvorky: Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119, 2010.

orobanche-elatior

Autor: Jana Tkáčiková