Archiv pro měsíc: Květen 2015

První zajímavé nálezy – Vsetín – Brhleny – čtverec 6674-14

Letošní pozvolný nástup jara ideálně nastartoval botanickou sezónu. Ještě stále je k vidění většina jarních druhů, dokvétají jarní geofyty a rozkvétají první luční druhy.

Čtverec 6674-14 leží v závěru údolí Jasenice v katastru Vsetína a zhruba středem čtverce prochází hranice fytochorionů 80a. Vsetínská kotlina a 82. Javorníky. Podrobnou charakteristiku zmíněných fytochorionů najdete zde. Květena ve čtverci je relativně bohatá (přestože většinu plochy pokrývá les) a to díky pestrosti geologického podloží a přítomnosti jak teplomilných, tak i horských druhů. Subtermofilní druhy pronikaly směrem na sever údolím Senice, Vsetínské Bečvy a celkově v minulosti v mnohem větší míře odlesněnou krajinou až do okolí Vsetína (ve zkoumaném čtverci jsou ukázkou např. louky v osadě Ranč nebo těsně za hranicí čtverce PP Louky pod Rančem s druhem Cirsium pannonicum). Naopak druhy horské sestupují nebo jsou splavovány z vyšších nadmořských výšek.

Při prvním terénním průzkumu čtverce v jeho jihovýchodní části bylo nalezeno několik ohrožených a zajímavějších druhů:

  • Aremonia agrimonoides subsp. agrimonoides (řepíček řepíkovitý) C2r
  • Arum cylindraceum C4a
  • Cardamine hirsuta
  • Carex pendula C4a
  • Dentaria enneaphyllos C3
  • Euphorbia amygdaloides C4a
  • Lunaria rediviva C4a
  • Luzula luzulina C3
  • Noccaea caerulescens subsp. caerulescens = Thlaspi caerulescens (penízek modravý)

Čtverec 6674-14 na mapě:

6674-ad

Autor: Jana Tkáčiková