Archiv pro měsíc: Srpen 2014

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Senecio inaequidens

starček úzkolistý (Senecio inaequidens)

Tento žlutě kvetoucí polokeř pochází z jižní Afriky a do Evropy se dostal koncem 19. století a na počátku 20. století v souvislosti s dovozem jihoafrické vlny – patří do kategorie tzv. vlnových adventivů. V Evropě byl poprvé zavlečen na území Německa a posléze i do dalších zemí západní Evropy. Od konce 70. let 20. století se postupně začal šířit v Německu po železnicích a dálnicích. Na území České republiky byl starček úzkolistý poprvé pozorován v roce 1997 v přístavu v Děčíně. Od té doby se pomalu šíří vesměs na území Čech, tak jako v západní Evropě, na železnici nebo dálnicích. Na Moravě a ve Slezsku je zaznamenáván pouze na dálnicích a rychlostních silnicích a železnicích. V poslední době je však zavlékán (patrně kamiónovou dopravou) i na silnice nižších tříd do míst mimo hlavní silniční tepny (např. Nový Jičín). Zavlečení starčku úzkolistého ke Lhotce nad Bečvou v okrese Vsetín je tak dalším příkladem postupné invaze tohoto druhu na území České republiky.

Senecio inaequidens

Autor: Petr Kocián