Archiv pro měsíc: Listopad 2013

Výzva – Zapojte se s námi do mapování!

V roce 2013 jsme spustili projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Rádi bychom s tímto projektem oslovili co nejširší botanickou obec, včetně milovníků přírody a valašské krajiny. V průběhu příštích let budeme mapovat celé území okresu Vsetín mimo CHKO Beskydy (zde už mapování proběhlo) a zjištěné výsledky budeme postupně zveřejňovat na této stránce.

Chcete-li se zapojit a stát se mapovatelem, je potřeba se registrovat. Bližší informace naleznete zde.

Zajímavé nálezy 2013 – Ambrosia artemisiifolia

Ambrozie peřenolistá pochází ze Severní Ameriky a na našem území se chová jako invazní ruderál v teplejších oblastech státu. Na severovýchodě ČR se vyskytuje vzácně roztroušeně na železnici, výjimečně na ruderálních místech. V rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ byl v roce 2013 zachycen výskyt ambrozie peřenolisté na poli u Perné. Jedná se patrně o první zaznamenaný výskyt tohoto druhu jako polního plevele nejen v okrese Vsetín, ale také na severovýchodě ČR.

Ambrosia artemisiifolia

Autor: P. Kocián

Zajímavé nálezy 2013 – Lythrum hyssopifolia

Nenápadná jednoletá rostlina kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia) roste v teplých oblastech na zasolených půdách. Tento fakultativní halofyt se vzácně objevuje i v chladnějších polohách na slatinných loukách a také na vlhkých polích s terénními depresemi. Právě na podmáčené části pole u Lešné u Valašského Meziříčí byl kyprej v rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ nalezen v roce 2013. Je řazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny.

Lythrum hyssopifolia

Autor: Jana Tkáčiková

Kdo byl František Gogela?

František Gogela byl významným botanikem přelomu 19. a 20. století. I když byl katolickým duchovním, stal všeobecně uznávaným botanickým odborníkem a kromě vyšších cévnatých rostlin se věnoval i sběru a determinaci mechorostů. Byl autorem mnoha floristických pojednání a studií, které publikoval ve významných periodikách své doby. Věnoval se především květeně Beskyd a sepsal také krátkou a výstižnou charakteristiku květeny Valašskomeziříčska.

Podrobnější pojednání o životě a díle Františka Gogely najdete na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS.

gogela-kvetena

Zajímavé nálezy 2013 – Abutilon theophrasti

Mračňák Theophrastův je neofytním polním plevelem. Pochází z teplejších oblastí Asie, kde roste jako plevel na polích bavlny, v zahradách, u řek a v křovinách. V Česku se druh vyskytuje vzácně roztroušeně především na ruderálních stanovištích s těžištěm výskytu ve středních Čechách a v Polabí. Nálezy na území okresu Vsetín jsou vzácné a pocházejí až z posledních let. V rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ byl v roce 2013 zachycen výskyt mračňáku na sklizeném kukuřičném poli u Lhotky nad Bečvou.

mracnak-theophrastuv

Autor: P. Kocián