Archiv pro měsíc: Říjen 2013

Projekt „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ startuje

Po záštitou Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti odstartovala Rosička, o.s. v roce 2013 projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Mapování probíhá jednoduchou metodou, kdy se zapisují všechny druhy nalezené v určitém čtverci středoevropské mapovací sítě – zkratka MTB, proto se označuje jako síťové nebo čtvercové mapování.

Rádi bychom s tímto projektem oslovili co nejširší botanickou obec, včetně milovníků přírody a valašské krajiny. V průběhu příštích let budeme mapovat celé území okresu Vsetín mimo CHKO Beskydy (zde už mapování proběhlo) a zjištěné výsledky budeme postupně zveřejňovat na této stránce, kde najdete zajímavé nálezy rostlin, komentáře k nálezům i rady k určování složitějších skupin.

roce 2013 probíhá vytvoření checklistu flóry okresu Vsetín, upravení metodiky evidence dat, pilotní vymapování 10 polí (= mapovacích čtverců) napříč územím a ověření, zda metodika a checklist jsou funkční.

Na těchto stránkách budeme informovat o průběhu Projektu. Podrobnosti o Projektu najdete zde.